Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri

Versiune site vechi

S-a încheiat proiectul Tineret în Actiune "ÎNTREPRINZĂTOR ÎN ZONA DE MUNTE"

Proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune

Cod proiect: RO-12-E216-2012-R2

PROMOTOR: ASOCIAŢIA CENTRUL DE INCUBARE CREATIV INOVATIV DE AFACERI, Str. Libertăţii, nr. 42, Roznov, jud. Neamţ, cicia2003[at]yahoo.com, www.cicia.ro

PARTENER: FILIALA NEAMŢ A FORUMULUI MONTAN DIN ROMÂNIA Com. Ceahlău, str. Debarcader, nr. 1, jud. Neamţ, Web: fmrneamt.ro, e-mail: nistor@fmrneamt.ro

OBIECTIVE ATINSE

O1: Promovarea antreprenoriatului ca opţiune de carieră profesională în rândul a 25 tineri şomeri din zona de munte.

O2: Crearea a 6 Centre de Iniţiativa Antreprenorială pe o arie geografică favorabilă relaţiilor colaborative.

O3: Dezvoltarea de acţiuni antreprenoriale orientate spre performanţă ca germeni ai unei noi dinamici economice montane.

GRUP ŢINTĂ:

25 TINERI DIN 6 LOCALITĂŢI RURALE MONTANE DIN JUDEŢUL NEAMŢ: DĂMUC, FARCAŞA, HANGU, TAŞCA, TAZLĂU, VÂNĂTORI NEAMŢ

ACTIVITATI REALIZATE

A1. Acţiuni de promovare a proiectului.

A2. Campanii de promovare, informare şi sensibilizare despre intenţiile proiectului şi despre perspectivele de dezvoltare a zonei de munte.

A3. Constituirea de Centre de Iniţiativă Antreprenorială în fiecare din cele 6 localităţi rurale montane.

A4. Activităţi antreprenoriale în cadrul Centrelor de Iniţiativă Antreprenorială.

A5. Desfăşurarea workshopului “Antreprenoriatul la feminin”.

A6. Acţiuni de dezvoltare a spiritului colaborativ al tinerilor implicaţi în proiect.

REZULTATE OBTINUTE

● Materiale promoţionale distribuite sau afişate: 350 pliante, 20 afişe, 100 mape personalizate; 80 pixuri.

● 2 Conferinţe de promovare a proiectului, la lansare şi la încheiere.

● 25 tineri şomeri din zona de munte, beneficiari ai activităţilor derulate în cadrul proiectului.

● 1 Reţea de centre antreprenoriale rurale

● 1 «GHID practic pentru promovarea iniţiativelor antreprenoriale montane în sistem colaborativ » - 80 exemplare.

● 1 Pagină web cu aspecte din timpul implementării proiectului realizată ca subdomeniu al paginii web şi pe pagina facebook a promotorului.

● 1 tabară antreprenorială care a avut ca scop motivarea tinerilor pentru iniţiative antreprenoriale pe teme accesibile şi orientate spre performanţă.

Aspecte din timpul derularii proiectului:

1. Lansare proiect

2. Ateliere antreprenoriale

3. Workshop

4. Tabara antreprenoriat

5. Incheierea proiectului

”Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.”

www.tinact.ro